Η εταιρεία μας αναλαμβάνει πλήρως την εγκατάσταση φωτοβολταϊκων συστημάτων απο 20kw και άνω τόσο σε επαγγελματικές-βιομηχανικές στέγες όσο και σε υπαίθριους χώρους (επίγεια συστήματα) προσφέροντας μία σειρά συγκεκριμένων βημάτων:

  1. Την οικονομοτεχνική και ενεργειακή μελέτη του έργου (για να ξέρετε τα έσοδα σας)
  2. Την αδειοδότηση του έργου (σύνταξη και υποβολή μελέτης στη Δ.Ε.Η.)
  3. Την εγκατάσταση και συτήρηση του συστήματος σας.

Ένα τηλεφωνημα αρκεί για μια δωρέαν επίσκεψη – αυτοψία στο χώρο σας.

(σας προσφέρουμε  αυτό που πραγματικά μπορεί να υποστηρίξει ο χώρος σας και οχι κάτι μη πραγματοποιήσιμο)

Ένα τηλεφωνημα αρκεί για μια δωρέαν επίσκεψη – αυτοψία στο χώρο σας.

(σας προσφέρουμε  αυτό που πραγματικά μπορεί να υποστηρίξει ο χώρος σας και οχι κάτι μη πραγματοποιήσιμο)