Η εταιρεία μας αναλαμβάνει:

  1. Την ενεργειακή μελέτη  (για να ξέρετε τα έσοδα σας ανάλογα με τη ισχύ του συστήματος σας)
  2. Την αδειοδότηση του έργου
  3. Την εγκατάσταση και συντήρηση του εξοπλισμού.

Εμπιστευτείτε μας για να εξασφαλίστε την ποιότητα  και τη καλή λειτουργία του συστήματος σας.

Ένα τηλεφωνημα αρκεί για μια δωρεάν επίσκεψη – αυτοψία στο χώρο σας.

Ένα τηλεφωνημα αρκεί για μια δωρέαν επίσκεψη – αυτοψία στο χώρο σας.

(σας προσφέρουμε  αυτό που πραγματικά μπορεί να υποστηρίξει ο χώρος σας και οχι κάτι μη πραγματοποιήσιμο)