Ο πλανήτης μας σήμερα αναζητά πιο φιλικές προς αυτόν μορφές ενέργειας με λιγότερους ρύπους και καυσαέρια. Ο λιγνίτης και το πετρέλαιο δίνουν πλέον τη θέση τους στα φωτοβολαταϊκα,υδροηλεκτρικά και αιολικά πάρκα.

Η εταιρεία μας δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχη και είναι συγχρονισμένη με τις εξελίξεις και τις νέες τεχνολογίες που αναπτύσονται στο τομέα της ενέργειας προσφέροντας αξιόπιστα συστήματα παραγωγής.

 

> Φωτοβολταϊκά σε οικιακές – επαγγελματικές στέγες 10 KW

> Φωτοβολταικά πάρκα 20kw και άνω

> Φωτοβολταικά Πάνελ

> Μετατροπείς – Inverter

> Πίνακες φωτοβολταϊκών συστημάτων

Ένα τηλεφωνημα αρκεί για μια δωρέαν επίσκεψη – αυτοψία στο χώρο σας.

(σας προσφέρουμε  αυτό που πραγματικά μπορεί να υποστηρίξει ο χώρος σας και οχι κάτι μη πραγματοποιήσιμο)