Η ΘΩΜΑΪΔΗΣ Ο.Ε. αναλαμβάνει εκτός απο τη μελέτη και τη προμήθεια των υλικών του φωτοβολταϊκού σας συστήματος και την εγκατάσταση αυτού με το άρτια εκπαιδεύμενο προσωπικό μας παρέχοντας έτσι ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος σας.

2013-02-01 10.15.14  2013-04-27 16.58.05

Ένα τηλεφωνημα αρκεί για μια δωρέαν επίσκεψη – αυτοψία στο χώρο σας.

(σας προσφέρουμε  αυτό που πραγματικά μπορεί να υποστηρίξει ο χώρος σας και οχι κάτι μη πραγματοποιήσιμο)