Η ”ΘΩΜΑΪΔΗΣ Ο.Ε.” έχει αποφασίσει ότι όλες οι ενέργειες που αφορούν την κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων,την εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αυτοματισμών, καθώς και την εξυπηρέτηση των πελατών της, θα διέπονται και θα εκτελούνται κάτω απο τη φιλοσοφία της Ποιοτικής Διαχείρισης που θα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της.

Στόχος είναι η βέλτιστη λειτουργία της εταιρείας για την παροχή προϊόντων/υπηρεσιών σταθερής και υψηλής ποιότητας, συμφωνα με καθορισμένα πρότυπα και νομοθετικές απαιτήσεις. Η διάθεση υπηρεσιών που να υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών συμβαδίζει με τη θέληση για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της εταιρείας μας.

Ένα τηλεφωνημα αρκεί για μια δωρέαν επίσκεψη – αυτοψία στο χώρο σας.

(σας προσφέρουμε  αυτό που πραγματικά μπορεί να υποστηρίξει ο χώρος σας και οχι κάτι μη πραγματοποιήσιμο)