Σε περίπτωση χαμηλού συντελεστή ισχύος cosφ οι εταιρείες παροχής ρεύματος (Δ.Ε.Η.) χρεώνουν με ΠΡΟΣΤΙΜΟ τους καταναλωτές.

Η λύση για τη διόρθωση του συντελεστή ισχύος είναι να τοποθετήσουμε παράλληλα στο γενικό πίνακα της εγκατάστασης μας έναν:ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ .

Ο πίνακας αυτόματης αντιστάθμισης περιέχει πυκνωτές  οι οποίοι βελτιώνουν το συνημίτονο της εγκαταστασης μας τίνοντας το στη μονάδα.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την κατασκευή τυποποιημένων πινάκων αυτόματης αντιστάθμισης 15KVAR,25KVAR,50KVAR,75KAVR,100KVAR και ισχείς ανάλογα με τις απιτήσεις της εγκατάστασης σας σε άμεσο χρόνο παράδοσης.

Ένα τηλεφωνημα αρκεί για μια δωρέαν επίσκεψη – αυτοψία στο χώρο σας.

(σας προσφέρουμε  αυτό που πραγματικά μπορεί να υποστηρίξει ο χώρος σας και οχι κάτι μη πραγματοποιήσιμο)