Οι πίνακες αυτοματισμού παρέχονται σε διάφορες διαστάσεις απο ερμάρια εως και πεδία ανάλογα με τις ανάγκες του έργου.

Στον τομέα του βιομηχανικού αυτοματισμού η εταιρεία μας  αναλαμβάνει εκτός απο την κατασκευή πινάκων με κλασσικό αυτοματισμό και την κατασκευή πινάκων με εφαρμογές  plc και scada.

Οι εφαρμογές με plc ενδείκνονται για απομακρυσμένο έλεγχο με ασφαλέστερο τρόπο και για οικονομία χώρου.

Αναλαμβάνουμε το προγραμματισμό και την εγκατάσταση του πίνακα  αυτοματισμού καθώς και ολόκληρη την εγκατάσταση του συστήματος σας.

 

Ένα τηλεφωνημα αρκεί για μια δωρέαν επίσκεψη – αυτοψία στο χώρο σας.

(σας προσφέρουμε  αυτό που πραγματικά μπορεί να υποστηρίξει ο χώρος σας και οχι κάτι μη πραγματοποιήσιμο)