Συγκεκριμένα κατασκευάζουμε και παρέχουμε τυποποιήμενους ηλεκτρικούς πίνακες σε άμεσο χρόνο παράδοσης για φωτοβολταϊκά συστήματα 5kw,10kw,20kw,50kw και 100kw.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει με ασφάλεια και αξιοπιστία και την κατασκευή πινάκων για ισχείς μεγαλύτερες των 100kw.

Ένα τηλεφωνημα αρκεί για μια δωρέαν επίσκεψη – αυτοψία στο χώρο σας.

(σας προσφέρουμε  αυτό που πραγματικά μπορεί να υποστηρίξει ο χώρος σας και οχι κάτι μη πραγματοποιήσιμο)