Η ”ΘΩΜΑΪΔΗΣ Ο.Ε.” αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων σύμφωνα με το πρότυπο EN 60439-1 και βάσει των προδιαγραφών  και των απαιτήσεων του κάθε έργου.

Τα ηλεκτρολογικά σχέδια όλων των πινάκων πραγματοποιούνται απο τους  κατάλληλα εκπαιδευμένους μηχανικούς της εταιρείας μας,χρησιμοποιώντας το σχεδιαστικό πρόγραμμα ”eplan P8”.

Όλοι μας οι πίνακες συνοδεύoνται απο μία σειρά εγγράφων που δηλώνουν το κωδικό  αριθμό παραγώγης, τα αποτελέσματα των δοκιμών σειράς  που υποβλήθηκαν απο τα κατάλληλα όργανα μετρήσεων που διαθέτουμε, καθώς και τα ηλεκτρολογικά σχέδια του κάθε πίνακα.

> Πίνακας Χαμηλής Τάσης

> Πίνακας Μέσης Τάσης

> Υπαίθριος Προκατασκευασμένος Υποσταθμός Μέση Τάσης       (Κιόσκι)

> Πίνακας Αυτοματισμού ( PLC – SCADA)

> Πίνακας Συστοιχίας Πυκνωτών

> Πίνακας Εξωετρικού Χώρου (PILLAR)

> Πίνακας Ειδικών Εφαρμογών

> Πίνακας Φωτοβολταικών Συστημάτων

Ένα τηλεφωνημα αρκεί για μια δωρέαν επίσκεψη – αυτοψία στο χώρο σας.

(σας προσφέρουμε  αυτό που πραγματικά μπορεί να υποστηρίξει ο χώρος σας και οχι κάτι μη πραγματοποιήσιμο)